Screening afspraakbanen

Achtergronden
In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er de komende jaren 125.000 afspraakbanen moeten komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. Een groot deel van deze mensen bevindt zicht in de doelgroep van de Participatiewet. Om in aanmerking te komen voor een afspraakbaan moet het UWV voor de betrokkene een diagnose afgeven voor opname in het zogenaamde doelgroepenregister. In het realiseren van de afspraakbanen hebben de gemeentelijke sociale diensten een belangrijke rol om deze mensen te herkennen en te ondersteunen bij het aanvragen van de indicatie bij het UWV. Deze herkennende en ondersteunende rol heeft de gemeente op het moment dat iemand instroomt in de Participatiewet, maar ook voor de mensen die ook in uw lopende klantenbestand zitten.

Screenen afspraakbanen… en meer
Wij screenen (een deel van) uw klantenbestand. Hierbij doen we het volgende:

Resultaat:
Wij brengen de klantsituatie voor u in beeld en voor alle personen die mogelijk behoren tot het doelgroepenregister dienen wij samen met de betrokkene een aanvraag in.

Extra’s:

  • Voor het in beeld brengen van de mogelijkheden voor een afspraakbaan is het noodzakelijk om gesprekken te voeren met de klanten. Omdat wij toch met de klanten in gesprek zijn brengen wij de klantsituatie in beeld. Van alle klanten leggen wij vast of en zo ja welke activiteiten zij uitvoeren. Van alle personen maken wij een korte beschrijving van diens mogelijkheden en geven u advies over eventuele vervolgacties. Bij het advies over de vervolgactiviteiten kijken wij in de eerste plaats naar de beschikbare dienstverlening.
  • Indien u dit wenst, nemen we ook (als de klant daar mogelijk voor in aanmerking komt) een aanvraag voor beschut werk mee.

Gespreksvoering
Het gesprek is de kern van onze werkwijze. De uitkomst van het gesprek is dat we beschikken over informatie over de activiteiten van de klant, dat we een beeld hebben van de motivatie en mogelijkheden van de klant en dat de klant is gaan nadenken over wat hij/zij zelf kan doen om een vervolgstap te maken. In onze gespreksvoering staan de waarden klantgericht, oplossingsgericht, participatiegericht en oordeelvrij centraal.

Door deze manier van gespreksvoering kunnen wij een objectief beeld van de klant realiseren, waarbij de klant wordt uitgedaagd om zelf actief te worden en waarbij er geen verkeerde verwachtingen geschapen worden. De uitkomsten van het gesprek (een aanvraag voor het doelgroepenregister of een doorverwijzing naar een andere activiteit) worden altijd met de klant besproken.

Projectteam met alle kennis en kunde in huis
SHMC beschikt over een projectteam dat ervaring heeft met deze specifieke werkzaamheden. De kwaliteiten van dit projectteam zijn als volgt:

  • Kennis van de wet- en regelgeving omtrent afspraakbanen;
  • Werkervaring binnen zowel gemeenten als het UWV;
  • Arbeidsdeskundige expertise;
  • Ervaring met oplossingsgerichte gespreksvoering;
  • Ervaring om klantsituaties met een kort gesprek in beeld te brengen.

Daarnaast beschikken wij over veel kennis en ervaring op gebied van re-integratie en participatie, waaronder ook de praktische werkwijze rondom de afspraakbanen en kennen wij de specifieke situatie in veel gemeenten in Noord Nederland.

Ervaring
Ons projectteam heeft ervaring binnen gemeentelijke sociale diensten met het aanvragen van afspraakbanen. Onze ervaring is dat bij ca. 10 % van de onderzochte doelgroep een indicatie voor het doelgroepenregister kan worden aangevraagd.

Kennisoverdracht
Gedurende de screening zullen onze specialisten voortdurend de medewerkers van uw organisatie informeren en ervaringen delen.

Referentie

”Een goede samenwerking met een team van professionals met gespecialiseerde kennis”
(Reint Alberts –  Beleidsadviseur cluster Maatschappelijke zaken gemeente Oldambt)