Opleidingskalender

Februari
2 februari Masterclass Interculturele communicatie
11 februari Basistraining Professionele Standaarden Jeugdprofessional (beroepscode en tuchtrecht)
 

Maart

1 maart Start Leergang Klantmanager Werk en Inkomen
1, 9 en 22 maart Module 1 Participatiewet en Awb
11 maart Module 2 Voorliggende voorzieningen
16 maart Module 3 Intake – aanvraag levensonderhoud
18 maart Module 4 Fraudealertheid
23 maart Module 5 Relatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet
25 en 30 maart Module 6 Re-integratie en participatie
6 april Module 7 Rapporteren
8 april Module 8 Caseloadbeheer
4 maart Verdiepingstraining Professionele Standaarden Jeugdprofessional (beroepscode en tuchtrecht)
8 maart Masterclass Handhaven in de Wmo – de praktijk
29 maart Basiscursus schuldhulpverlening
 

April

6 april Start Leergang Handhaving en Controle in het sociaal domein
6 april Module 1 Wetgeving
8 april Module 2 Bevoegdheden, rechten en plichten
13 april Module 3 Fraudealertheid en -onderzoek
15 april Module 4 Masterclass handhavingsvaardigheden in gespreksvoering
20 april Module 5 Toezichthouderschap
22 april Module 6 Rapporteren
18 mei Module 7 Juridische kaders handhaving Wmo & Jeugdwet
13 april Masterclass ‘Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?’
19 april Training signalering huiselijk geweld en kindermishandeling & de meldcode
 

Mei

20 mei Training bijstand en belastingen
27 mei Masterclass omgaan met ethische dilemma’s in het sociaal domein
 

Juni

1 en 15 juni Masterclass bezwaar en beroep
10, 17 en 24 juni Basiscursus Wmo
29 juni Masterclass Wmo en Jeugdwet ‘De grenzen van de zorgplicht’
 

September

7 september Actualiteitentraining Participatiewet
14 september Actualiteitentraining Wmo
 

Oktober

5 oktober Basistraining Professionele Standaarden Jeugdprofessional (beroepscode en tuchtrecht)
7 oktober Masterclass Afspraakbanen en Beschut Werk
12 oktober Actualiteitentraining nieuwe Wet Inburgering
13 oktober Masterclass ‘Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?’
26 oktober Verdiepingstraining handhavingsvaardigheden in gespreksvoering
 

November

2, 3 en 4 november Praktijktraining huisbezoeken – oefen een onaangekondigd huisbezoek in een echte woning