Opleidingskalender

 April
6 april Start Leergang Handhaving en Controle in het sociaal domein
7 april Module 1 Wetgeving
13 april Module 3 Fraudealertheid en -onderzoek
20 april Module 5 Toezichthouderschap
11 mei Module 6 Rapporteren
18 mei Module 7 Juridische kaders handhaving Wmo & Jeugdwet
25 mei Module 2 Bevoegdheden, rechten en plichten
1 juni Module 4 Masterclass handhavingsvaardigheden in gespreksvoering
15 april Basiscursus schuldhulpverlening / vroegsignalering
19 april Training signalering huiselijk geweld en kindermishandeling & de meldcode
 Mei
18 mei Masterclass ‘Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?’
18 mei Basistraining professionele standaarden (beroepscode en tuchtrecht) voor jeugdprofessionals
Juni
1 en 16 juni Masterclass bezwaar en beroep
8 juni Masterclass omgaan met ethische dilemma’s in het sociaal domein
10, 17 en 24 juni Basiscursus Wmo
15 juni Verdiepingstraining professionele standaarden (beroepscode en tuchtrecht) voor jeugdprofessionals
29 juni Masterclass Wmo en Jeugdwet ‘De grenzen van de zorgplicht’
September
7 september Actualiteitentraining Participatiewet
14 september Actualiteitentraining Wmo
8 september Start Leergang Schuldhulpverlening
8 september Module 1 – Kaders en achtergronden schuldhulpverlening
15 september Module 2 – De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
22 september Module 3 – Communicatie; Motivational Interviewing & Mobility Mentoring
29 september Module 4 – VtlB en afloscapaciteit
6 oktober Module 5 – Inkomensbepaling; sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkomingsscan
  13 oktober Module 6 – Stabilisatie-instrumenten
  27 oktober Module 7 – Invorderings- en beslagprocedures
3 november Module 8 – Uitvoeringsregelingen
  10 november Module 9 – Overige aspecten in de schuldhulpverlening
17 november Module 10 – Communicatie, mediation en prakijk-assessment
Oktober
5 oktober Basistraining Professionele Standaarden Jeugdprofessional (beroepscode en tuchtrecht)
7 oktober Masterclass Afspraakbanen en Beschut Werk
7 oktober Start tweedaagse Praktijktraining Jeugdwet
12 oktober Actualiteitentraining nieuwe Wet Inburgering
13 oktober Masterclass ‘Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?’
14 oktober

26 oktober

Training bijstand en belastingen

Verdiepingstraining handhavingsvaardigheden in gespreksvoering

November
2, 3 en 4 november Praktijktraining huisbezoeken – oefen een onaangekondigd huisbezoek in een echte woning