Opleidingskalender

Juni
10, 17 en 24 juni Basiscursus Wmo
15 juni Verdiepingstraining professionele standaarden (beroepscode en tuchtrecht) voor jeugdprofessionals
24 juni Korte online casuïstiektraining ‘De grenzen van de zorgplicht’
September
7 september Actualiteitentraining Participatiewet
14 september Actualiteitentraining Wmo
8 september Start Leergang Schuldhulpverlening
8 september Module 1 – Kaders en achtergronden schuldhulpverlening
15 september Module 2 – De Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening
22 september Module 3 – Communicatie; Motivational Interviewing & Mobility Mentoring
29 september Module 4 – VtlB en afloscapaciteit
6 oktober Module 5 – Inkomensbepaling; sociale zekerheidsstelsel en financiële tegemoetkomingsscan
  13 oktober Module 6 – Stabilisatie-instrumenten
  27 oktober Module 7 – Invorderings- en beslagprocedures
3 november Module 8 – Uitvoeringsregelingen
  10 november Module 9 – Overige aspecten in de schuldhulpverlening
17 november Module 10 – Communicatie, mediation en prakijk-assessment
22 en 29 september Masterclass bezwaar en beroep
Oktober
5 oktober Basistraining Professionele Standaarden Jeugdprofessional (beroepscode en tuchtrecht)
6 oktober Start Leergang Klantmanager Werk en Inkomen
7 oktober Masterclass Afspraakbanen en Beschut Werk
7 oktober Start tweedaagse Praktijktraining Jeugdwet
12 oktober Actualiteitentraining nieuwe Wet Inburgering
13 oktober Masterclass ‘Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?’
14 oktober

26 oktober

Training bijstand en belastingen

Verdiepingstraining handhavingsvaardigheden in gespreksvoering

November
2, 3 en 4 november Praktijktraining huisbezoeken – oefen een onaangekondigd huisbezoek in een echte woning