In Beeld

Opdrachtgever: gemeente Zwolle

Vanwege de aantrekkende economie en de toenemende mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt naar verwachting het aantal vacatures de komende periode toe. De kansen die dit biedt voor werkzoekenden wil de gemeente Zwolle optimaal benutten. De gemeente wil de gegevens van de doelgroep van de Participatiewet vastleggen in Sonar, zodat deze te koppelen zijn aan vacatures in WBS. SHMC voert individuele gesprekken met bijna 2.000 bijstandsgerechtigden waarbij we zorgen dat Sonar zodanig gevuld is dat werkgevers en accountmanagers inzicht hebben in de bemiddelbaarheid van de betreffende klant. Tevens bieden wij de gemeente inzicht in de motivatie, presentatie en directe mogelijkheden van de klant en geven wij een advies over het te volgen dienstverleningspad.

De gemeente Zwolle over het project 'In Beeld'

SHMC voert voor de gemeente Zwolle individuele gesprekken met bijna 2.000 bijstandsgerechtigden, waarbij Sonar zodanig wordt gevuld dat werkgevers en accountmanagers inzicht hebben in de bemiddelbaarheid van de betreffende klant. Tevens bieden wij de gemeente inzicht in de motivatie, presentatie en directe mogelijkheden van de klant en geven wij advies over het te volgen dienstverleningspad.

“SHMC heeft onze vraag vertaald in een plan van aanpak dat kwaliteit uitstraalt en waarin de juiste oplossing voor ons probleem wordt geboden. Deze kwaliteit blijkt niet alleen uit het plan van aanpak, maar wordt ook waargemaakt in de praktijk!”

(Gert Kamp Afdelingshoofd Werk, Re-integratie en arbeidsontwikkeling)