Leergang jeugdconsulent

De Jeugdwet
De Jeugdwet is verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. In de Jeugdwet staan de ontwikkeling en de veiligheid van kinderen en jeugdigen centraal. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp. Uitgangspunt is dat gemeenten de zorg organiseren daar waar het nodig is; dicht bij de inwoners. De gezinssituaties zijn vaak complex en de wetgeving blijft voortdurend in beweging. Jurisprudentie biedt steeds meer duidelijkheid over de kaders van de wet.

Als jeugdconsulent of jeugdprofessional krijg je te maken met een grote diversiteit aan vragen en problemen waar jeugdigen en gezinnen bij betrokken zijn. Je hebt een breed takenpakket met meerdere aandachtsgebieden. Je bent verantwoordelijk voor het inzetten van de juiste hulp die nodig is om de jeugdige en het gezin verder te helpen.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een Leergang voor beginnende Jeugdconsulenten of jeugdprofessionals.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor iedereen die sinds kort als Jeugdconsulent werkt of wil gaan werken. En voor deelnemers die in het werkveld te maken hebben met de Jeugdwet.
Wat ben je nodig om mee te doen aan deze leergang: Je beschikt over hbo werk- en denkniveau en je hebt affiniteit met het Sociaal Domein.

Doel
Tijdens deze leergang leer je:

 • de inhoud en de werking van de Jeugdwet.
 • de basiskennis en de -vaardigheden die je nodig bent om aan het werk te gaan als Jeugdconsulent of een hieraan gerelateerde functie.

Methodiek
In deze 9-daagse training worden de kennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om als Jeugdconsulent aan de slag te gaan. Je leert hoe het proces van het melden en onderzoek tot het indiceren van maatwerkvoorzieningen verloopt. In de verschillende modules word ingegaan op je rol als professional. Ook worden je praktische tools en handvatten aangereikt voor onder andere de gesprekvoering en de manier om de gezinssituatie en het netwerk in kaart te brengen.

Onderdelen, omvang en data
Deze leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel Datum* Prijs per module
Module 1: Introductie Jeugdwet Woensdag 29 maart 2023 € 375
Module 2: Rol Jeugdconsulent en Route Jeugdwet Woensdag 5 april 2023 € 375
Module 3: Algemene Wet Bestuursrecht in relatie tot de Jeugdwet Dinsdag 11 april 2023 € 375
Module 4: Werkproces Jeugd: van melding tot maatwerkvoorziening Woensdag 12 april 2023 € 375
Module 5: Tools en handvatten | Praktijkdag werkproces Woensdag 19 april 2023 € 375
Module 6: Enkelvoudige en complexe casuïstiek Woensdag 26 april 2023 € 375
Module 7: Tools en handvatten | Praktijkdag casuïstiek Woensdag 10 mei 2023 € 375
Module 8: Besluitvorming en richtlijnen Jeugdwet Woensdag 17 mei 2023 € 375
Module 9: Jij als jeugdconsulent Woensdag 24 mei 2023 € 375

(* data onder voorbehoud)

Je kunt de onderdelen van deze leergang ook als losse modules volgen.

De totale kosten voor deelname aan de gehele leergang bedragen € 3.375,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De cursustijden zijn van 9:00 – 16:00 uur.

Hieronder vind je een nadere uitwerking van het inhoudelijke programma.

Aanvullend op dit programma bieden wij ook mogelijkheden tot coaching on the job.

Trainers
De leergang wordt verzorgd door ervaren praktijkdeskundigen die in staat zijn om de theorie te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Aanvullingsmogelijkheden
De leergang kan worden aangevuld met de door de SKJ verplichte basis- en verdiepingstraining over de professionele standaarden voor jeugd- en gezinsprofessionals (beroepscode en tuchtrecht).

Locatie
De leergang vindt plaats op een centrale plaats in Noord-Nederland.

Certificaat
Als je de gehele leergang doorloopt en goed afrond ontvang je een certificaat.
Als je losse modules volgt ontvang je een deelcertificaat van de door jou doorlopen modules.

Programma 

Module 1: Introductie Jeugdwet – Woensdag 29 maart 2023

 • Visie en 5 pijlers van de Jeugdwet
 • Jeugdhulplicht en vormen van jeugdhulp
 • Taken en verantwoordelijkheden gemeente
 • Jeugdwet en gemeentelijk beleid

Module 2: Route Jeugdwet en Rol Jeugdconsulent –  Woensdag 5 april 2023

 • Wat houdt het vak van de Jeugdprofessional in?
 • Route jeugdhulp
 • Afbakening Jeugdwet met de Wet Langdurige Zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wmo2015 en de Wet op het Passend Onderwijs
 • Pettenvraagstuk
 • PGB
 • Woonplaatsbeginsel

Module 3: Algemene Wet Bestuursrecht in relatie tot de Jeugdwet – Dinsdag 11 april 2023

 • Juridische proces van ondersteuningsvraag tot besluit
 • Wederzijdse rechten en plichten gemeenten en klant
 • Hoe komt een gemeente tot een besluit en waar moet een besluit aan voldoen?
 • Wettelijke afhandelingstermijnen
 • Motivering besluit
 • Bezwaar, beroep en mediation
 • Wet Dwangsom

Module 4: Werkproces jeugd: van melding tot maatwerkvoorzieningen – Woensdag 12 april 2023

 • Handvatten werkproces jeugdconsulent
 • Preventief werken
 • Eigen kracht
 • Verslaglegging
 • Tools voor uitvragen hulpvraag
 • Netwerk en gezinssysteem in kaart brengen

Module 5: Tools en handvatten | Praktijkdag – Woensdag 19 april 2023

 • Vertaling naar de praktijk
 • Gespreksvaardigheden
 • Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk

Module 6: Enkelvoudige en complexe casuïstiek – Woensdag 26 april 2023

 • Welke hulpvragen en problematiek kom je tegen?
 • Ontwikkelingstaken
 • Beschermings- en risicofactoren ontwikkeling
 • Goed genoeg ouderschap
 • Passende hulpverlening
 • Van vrijwillig naar gedwongen kader
 • Met wie krijg je als jeugdconsulent te maken?
 • Wat wordt van jou als jeugdconsulent verwacht?

  Module 7: Tools en handvatten | Praktijkdag – Woensdag 10 mei 2023

  • Veiligheidsplan
  • Werken met veiligheidsinstrumenten
  • Verzoek tot onderzoek
  • Gespreksvoering bij complexe casuïstiek
  • Wie is er verantwoordelijk?
  • Beschermingstafeloverleg

    Module 8: Besluitvorming en richtlijnen Jeugdwet – Woensdag 17 mei 2023

   • Hoe kom je tot een besluit?
   • Hoe leg je de besluiten vast?
   • Werken met de richtlijnen voor de jeugdprofessional
   • Rol als procesregisseur; monitoren en evalueren

    Module 9: Jij als jeugdconsulent – Woensdag 24 mei 2023

    • Ontwikkelen tot zelfsturend professional
    • Hoe bewaak je je grenzen?
    • Hoe blijf je gezond in dit werk?
    • Inzicht in kwaliteiten en valkuilen?
    • Wat is je rol in een team?
    • Je SKJ registratie

     Meld je aan voor de Leergang Jeugdconsulent