Masterclass Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Voor iedereen die werkt binnen het Sociaal Domein
Deze masterclass wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,8
Quote deelnemer:
“Duidelijke uitleg, leuke praktijkvoorbeelden en heel actueel”

Als specialist in het Sociaal Domein werk je vanuit je eigen juridisch kader (de Participatiewet, de Wmo óf de Jeugdwet), maar in de praktijk krijg je steeds meer te maken met het zogenaamde brede Sociale Domein. Het is daarom wenselijk om naast je specialistische kennis vanuit je eigen vakgebied ook generalistische kennis te hebben van de de Participatiewet, de Wmo én de Jeugdwet. Op die wijze kun je als vertegenwoordiger van de gemeente burgers op hoofdlijnen informeren of doorverwijzen over het brede sociale domein en kun je een inhoudelijke bijdrage leveren in multidisciplinaire (wijk-/ of gebieds-)teams, ook buiten je eigen specialisme.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een eendaagse training over de hoofdlijnen van en de relatie tussen de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.

Je kunt deze training afzonderlijk volgen, maar ook als onderdeel van onze Leergang Klantmanager.

Doel
Na afloop van deze training:

 • Ken je de belangrijke begrippen uit de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet.
 • Ben je bekend met de doelstellingen van de drie wetten en weet je hoe dit praktisch vertaald is naar de taken en bevoegdheden van de betreffende medewerkers.
 • Ben je bekend met de doelgroepen van de drie wetten weet je welke voorzieningen, hulp of uitkeringen verstrekt kunnen worden.

Methodiek 
Aan de hand van interactieve gesprekken en praktijkvoorbeelden krijg je een kijkje in de wereld van het brede sociale domein.

Programma
Tijdens de training komt onder andere het volgende aan de orde:

 • Achtergronden decentralisaties (hervorming langdurige zorg, stelselwijzigingen jeugd, veranderingen werk en inkomen)
 • Doelgroepen
 • Taken en bevoegdheden
 • Toegang
 • Melding / onderzoek / aanvraag
 • Algemene jurisprudentie
 • Wmo2015 – wonen, huishouden, rollen en vervoer, begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding
 • Participatie – levensonderhoud, bijzondere bijstand, bemiddeling naar school en werk
 • Jeugdwet – gezinnen, veiligheid, open en gesloten jeugdhulp
 • Eigen kracht
 • Voorliggende Voorzieningen
 • Afstemming met andere wetten
 • Verantwoordelijkheden gemeente
 • Burgerlijk wetboek en strafrecht
 • PGB
 • Abonnementstarief
 • Handhaving
 • Intrekken, herzien en terugvorderen

Waar en wanneer
Dinsdag 4 juni 2024 van 9:00 – 16:00 uur.
Op een centrale locatie in Noord-Nederland.

SKJ geaccrediteerd
Deze masterclass is geaccrediteerd door SKJ voor 6.50 punten.

Certificaat van deelname
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten
€ 375 per persoon. Exclusief BTW.

Meld je nu aan voor de Masterclass Relatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet