De 10 kernwaarden voor SHMC-docenten

1. Een duidelijke visie
Onze visie op leren: “Bij SHMC staat kwaliteit voorop. Onze cultuur kenmerkt zich als no-nonsense met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdrachtgever en de eigen medewerker. Ontwikkelen, opleiden en trainen, zowel van eigen medewerkers als de medewerkers van onze opdrachtgevers, zijn dan ook onderwerpen die bij SHMC hoog in het vaandel staan.

Bij SHMC staat de praktijk centraal. Dit vertaalt zich in onze opleidingen* voor én door specialisten. Onze specialisten weten vanuit hun praktijkervaring een veilige en gemoedelijke setting te creëren waarin het draait om interactie en het delen van kennis en ervaringen. Het streven is, dat je datgene wat je leert de volgende dag ook daadwerkelijk moet kunnen meenemen en toepassen in je eigen praktijk.

SHMC bespreekt samen met de opdrachtgever de specifieke vraagstukken binnen zijn organisatie op het gebied van het sociaal domein en biedt daar maatwerkoplossingen voor. Ons motto is dan ook: Samen voor de beste oplossing!”

Alle opleidingen namens SHMC passen binnen de kaders van deze visie.

2. Een vertegenwoordiger van SHMC
De docent** is tijdens de opleiding een vertegenwoordiger van SHMC. Dat betekent dat de docent tijdens de opleiding SHMC representeert, als ware hij of zij zelf in dienst van SHMC. De docent gebruikt in het lesmateriaal (presentaties, reader, opdrachten, etc.) eveneens het beeldmerk en de huisstijl van SHMC. De docent maakt tijdens de opleiding geen reclame of promotie voor zijn of haar eigen onderneming (in geval van freelancer) of voor een andere organisatie.

3. Verschillende rollen als docent
Als docent vervul je meer dan één rol. Je bent namelijk:

  • Gastheer: Je bent op tijd aanwezig, maakt een praatje met de deelnemers en laat iedereen zich welkom voelen.
  • Presentator: Je weet de aandacht te vangen en te behouden.
  • Didacticus: Je geeft vorm aan het doel van de opleiding door de lesstof op een heldere manier over te brengen, waarbij je de deelnemers actief betrekt.
  • Specialist: Je bent een specialist over het betreffende onderwerp. Daarbij pretendeer je niet de waarheid in pacht te hebben, maar ga je graag in gesprek met (junior-)vakgenoten om met en van elkaar te leren.
  • Dagvoorzitter: Je bewaakt de planning, maakt praktische afspraken over bijvoorbeeld pauzes, opdrachten en oefeningen en je spreekt deelnemers aan op storend gedrag. Je maakt afspraken over eventuele huiswerkopdrachten of nog te ontvangen opleidingsmateriaal, je sluit af in een ontspannen sfeer en benoemt de regels voor het opruimen.

4. De inhoud komt overeen met de verwachtingen
De docent bepaalt zelf het inhoudelijke lesprogramma voor de opleiding. De docent kan tevens zelf de werkvormen kiezen die hij wil inzetten. Voorwaarde is wel dat het programma beantwoord aan de vooraf overeengekomen doelstelling van de opleiding en dat het vooraf besproken hoofdlijnen-programma minimaal aan de orde komt.

5. Duidelijke afspraken over materiaal en copyright
De docent is door SHMC ingezet vanwege specifieke kennis over het betreffende onderwerp en zijn of haar vergoeding is daarop afgestemd. De overeengekomen vergoeding per dagdeel is dan ook uitdrukkelijk inclusief het voorbereiden van het opleidingsprogramma en het -materiaal, tenzij expliciet anders is overeengekomen. De docent is daarmee zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van diens opleidingsmateriaal. Het  lesmateriaal is qua copyright eigendom van de docent. De docent geeft SHMC echter toestemming om voor de betreffende opleiding namens SHMC de huisstijl en het logo van SHMC in het materiaal te verwerken en het materiaal te vermenigvuldigen ten behoeve van de deelnemers. De docent hoeft de vermenigvuldiging van het materiaal niet zelf uit te voeren. Hierin faciliteert SHMC.

6. Heldere start- en eindtijden
Tenzij expliciet anders is afgesproken vinden de opleidingen plaats in dagdelen. De lestijden van dagdelen zijn van 9:00 – 12:00 uur en/of van 13:00 – 16:00 uur.

 7. Verwachtingsmanagement
De docent geeft bij de start van de opleiding een heldere verwachting aan de deelnemers wat wel en niet aan de orde komt tijdens de betreffende opleiding. De wijze waarop de docent dit doet is door hem of haar zelf in te vullen.

 8. Duidelijke afronding
De deelnemers kunnen aan het einde van de opleiding benoemen of herkennen wat zij hebben geleerd. De wijze waarop de docent de deelnemers hier bewust van maakt is door hem of haar zelf in te vullen.

9. Presentie
De docent registreert de presentie tijdens de opleidingsdag(en). SHMC zorgt dat er bij de start van de opleidingsdag(en) een presentielijst is.

10. Evaluatie
De docent laat de deelnemers aan het eind van de opleiding een evaluatieformulier invullen. SHMC zorgt dat er bij de start van de opleidingsdag(en) blanco evaluatieformulieren aanwezig zijn.

 

Onder opleiding wordt elke vorm van scholing verstaan, bijvoorbeeld een cursus, training, leergang, masterclass, coachingstraject, intervisie.
** Onder een docent wordt iedereen verstaan die een vorm van scholing begeleidt, bijvoorbeeld een docent, trainer, coach, instructeur, workshopleider, intervisiebegeleider
.