Training Ethische dilemma’s binnen het Sociaal Domein

Ethiek en ethische dilemma’s binnen het Sociaal Domein
Iedereen die in het sociaal domein met mensen werkt komt ethische vraagstukken tegen. In deze vraagstukken spelen vaak meerdere belangen een rol: van de burger, van diens gezins- of familieleden, van de gemeente, van de betrokken organisaties en natuurlijk van de professional zelf. De professionals hebben regelmatig te maken met casuïstiek waarbij zorgvuldig afgewogen moet worden wat nu de juiste overwegingen en beslissingen zijn.

Ethiek betreft het systematisch nadenken over, en reflecteren op, moreel handelen: Waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden? De term dilemma duidt gewoonlijk een keuze aan uit twee of meer alternatieven, die even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. De weg om uit een dilemma te geraken is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze.

Als autonoom professional is het een hele kunst om objectief de juiste koers te varen, waarbij je oog hebt voor de verschillende belangen van alle betrokken partijen.

Wat bieden wij je?
Wij bieden een eendaagse interactieve training aan die zich richt op het herkennen en analyseren van ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Hoe te handelen als je in een situatie komt waar ethische besluiten genomen moeten worden, terwijl er zoveel verschillende belangen zijn? We gaan aan de slag met praktijkvoorbeelden en doorlopen het stappenplan voor een ethisch dilemma.

Doelgroep
Deze training is interessant voor alle professionals die werkzaam zijn in het Sociaal Domein.

Doel

 • Professionals zijn zich bewust van de ethische problematiek die zij bij de uitvoering van hun werk tegen komen en zijn in staat hierover te reflecteren.
 • Professionals weten hoe te handelen in situaties waarin zich ethische dilemma’s voordoen.
 • Professionals zijn in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen.
 • Professionals zijn in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden.
 • Je weet wat professionele autonomie betekent voor jouw rol.

   Methodiek

  • Kennisoverdracht
  • Interactief
  • Aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Ethische dilemma stappenplan doorlopen

   Programma tijdens de training

  • Wat is ethiek?
  • Waarden en normen
  • Professionele autonomie
  • Ethisch handelen
  • Ethische dilemma‘s
  • Stappenplan ethische dilemma’s
  • Casuïstiek

  Docent
  Als docent voor deze training zetten wij Sharon Jongsma in. Sharon is een fulltime coach, counselor, gecertificeerd communicatietrainer en praktijkleider in het brede sociale domein. Zij is een specialist binnen de vakgebieden Wmo en Jeugd.

  Waar en wanneer?
  8 juni 2021
  Centrale plaats in Noord Nederland

  Kosten
  € 320,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch en exclusief BTW.

  In-company
  Uiteraard kunnen wij deze training ook in-company uitvoeren. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden.

  Specifieke SKJ-variant voor Jeugdprofessionals
  Voor de SKJ-geregistreerde jeugdconsulent of jeugdprofessional geldt dat zij een verplichte training op het gebied van ethiek, beroepscode en tuchtrecht moeten volgen. Speciaal voor deze professionals bieden we eveneens de verplichte en SKJ-geaccrediteerde basis- en verdiepingstraining aan.

  Meld je nu aan voor de training Ethische dilemma's binnen het Sociaal Domein