Praktijktraining huisbezoeken

Oefen in koppels een onaangekondigd huisbezoek in een echte woning!
Deze training wordt gemiddeld gewaardeerd met een 9,1
Quote deelnemers:
“Fantastisch en heel realistisch! Nog nooit op deze manier een training gevolgd. Heel goed toepasbaar. Positieve en waardevolle feedback”
“Een goede simulatie van de praktijk, waardoor ik als consulent ook echt in mijn rol kwam.”

Het onaangekondigd huisbezoek… een waardevol controle-instrument
Voor het bepalen van het recht op uitkering wordt onder andere gekeken naar de woonsituatie, de eventuele medebewoners en het inkomen en vermogen van de zogenaamde kostendelers. Een van de mogelijkheden om de woonsituatie te checken is het onaangekondigd huisbezoek.

Het onaangekondigd huisbezoek is een waardevol instrument voor rechtmatigheidsspecialisten. Tegelijkertijd is het een forse inbreuk op de privacy van de betrokkene. De inzet van het onaangekondigd huisbezoek is dan ook omgeven door een veelheid aan wet- en regelgeving. Zo hebben de Algemene Wet Bestuursrecht, de Grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, de Algemene Wet op het Binnentreden, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Participatiewet allemaal iets te zeggen over over iemands privéleven en onder welke voorwaarden daar inbreuk op gedaan kan worden.

Voor een goede uitvoering van het huisbezoek is kennis van de rechten en plichten van zowel de ambtenaar als de klant essentieel. De ambtenaar moet op wettelijke gronden kunnen onderbouwen waarom hij bepaalde beslissingen neemt tijdens en naar aanleiding van het huisbezoek. Daarnaast moet je als professional je kennis van de wetgeving kunnen combineren met je gespreks- en waarnemingsvaardigheden.

Wat bieden wij
SHMC verzorgt een praktijkgerichte training waarin je kennis krijgt van de wet- en regelgeving omtrent huisbezoeken, waarin je gespreksvaardigheden worden aangescherpt en waarin je daadwerkelijk kunt oefenen met het uitvoeren van een huisbezoek.

Doelgroep
Deze training is interessant voor alle medewerkers die huisbezoeken uitvoeren om het recht op uitkering vast te stellen: poortwachters, inkomensconsulenten en handhavers.

Leerdoelen
Na afloop van de training:

 • Ken je de wet- en regelgeving voor wanneer het huisbezoek wordt ingezet als verificatie- of controle-instrument.
 • Weet je wanneer en hoe je het (onaangekondigd) huisbezoek kunt inzetten.
 • Weet je hoe je je moet legitimeren en wat de regels zijn om toestemming te krijgen om de woning binnen te gaan.
 • Kun je de klant in diverse situaties de gevolgen voor het recht op en de hoogte van de uitkering uitleggen, wanneer hij weigert mee te werken aan het huisbezoek.
 • Weet je wat wel en niet mag tijdens het uitvoeren van het huisbezoek.
 • Kun je waarnemings- en gespreksvaardigheden toepassen tijdens het huisbezoek.
 • Weet je hoe je optimaal samenwerkt met een collega tijdens een huisbezoek.

Vereiste voorkennis
Deze training is een verdiepingstraining specifiek gericht op het uitvoeren van huisbezoeken. We gaan er daarom vanuit dat je beschikt over de basiskennis van de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Daarnaast adviseren we je om eerst de masterclass over gespreksvaardigheden in handhavingsonderzoeken te volgen.

Trainers
Voor de training huisbezoeken zetten wij Arthur van Opzeeland en Fianne Faber in.

Arthur van Opzeeland is een zeer ervaren docent op het gebied van handhaving, controle en opsporing. Hij heeft onder andere jarenlang de BOA-opleidingen voor rechercheurs verzorgd en was tevens betrokken bij het samenstellen van de BOA-examens. SHMC zet Arthur regelmatig in voor de scholing en training op het gebied van handhaving, fraudealertheid en de daarmee samenhangende onderwerpen. Arthur is tevens de auteur van “De kleine gids handhaving sociale zekerheid”. Kortom: Arthur is een absolute topdocent in het vakgebied handhaving.

Fianne Faber is een ervaren actrice en communicatiedeskundige. Fianne wordt door SHMC al jarenlang regelmatig ingezet voor de scholing en training op het gebied van gesprekstechnie­ken. Fianne heeft veel ervaring met gesprekstrainingen aangaande handhaving en fraudealert­heid.

Arthur en Fianne werken veelvuldig samen in trainingen en zijn hierdoor goed op elkaar ingespeeld.

Programma
Onderdeel 1: Wet- en regelgeving huisbezoek

 • Wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie rondom het huisbezoek
 • Uitleg rechten, plichten en bevoegdheden
 • De verschillende vormen van een huisbezoek
 • Veelgebruikte protocollen voor het huisbezoek
 • De voorbereiding van het huisbezoek
 • De praktische en mentale stappen voor, tijdens en na het huisbezoek
 • Veiligheidsaspecten

Aan het eind van de training worden koppels gevormd en rijkt de trainer twee casussen uit aan elk koppel. Tevens ontvang je een adres en 2 tijdstippen op de geplande vervolgdagen, waarop je op huisbezoek moet naar aanleiding van de beide casussen.

Thuisstudie: Inlezen casus en voorbereiden huisbezoek.

Onderdeel 2: Eerste Oefening Huisbezoek
De praktijkoefening vindt plaats in een volledig gemeubileerde en aangeklede woning. In de woning zijn tactische aanwijzingen aangebracht.

De deelnemers ontvangen van te voren een tijdschema en ieder koppel krijgt een tijdvak van 1,5 uur toegewezen. De deelnemers dienen op het geplande tijdstip aanwezig te zijn bij de woning en aan te bellen. De klant (trainingsacteur) doet open en de deelnemers moeten uitleggen waarom ze daar zijn en wat ze komen doen. Vanaf dat moment moeten de deelnemers de theorie en praktijk van fraudealertheid, het huisbezoek en de gesprekvaardigheden in de praktijk brengen. De houding, het gedrag en de vaardigheden van de deelnemers bepalen of ze worden binnengelaten en of ze hun doel bereiken.

De koppels spreken onderling een heldere rolverdeling af: Wie neemt het voortouw in het gesprek en wie observeert in de woning en springt op basis daarvan bij in gesprek.

Tijdens het huisbezoek komen alle benodigde praktische vaardigheden aan bod, zoals:

 • Het legitimeren aan de deur.
 • Toestemming vragen om binnen te mogen en het vermelden van het doel van het huisbezoek.
 • Het betreden van de verschillende vertrekken in de woning.
 • Het gesprek voeren in de woning.
 • Het waarnemen van tactische aanwijzingen in de woning.
 • Het benoemen van de waarnemingen.
 • Het confronteren van de klant.
 • Het omgaan met de emoties van de klant.
 • Het samenwerken met een collega.

Tijdens de oefeningen kijkt de trainer onopvallend mee. Daar waar nodig geeft de trainer ter plaatse, indien noodzakelijk, direct (en/of na afloop) feedback door het geven van zogenaamde ‘time-outs’. Zodoende wordt het huisbezoek met ‘tussenstappen’ uitgevoerd. Telkens mogen de cursisten kiezen om de vorige stap nogmaals te oefenen. Het leervermogen is erg hoog door deze werkwijze.

Het oefenhuisbezoek neemt voor elk tweetal 1,5 uur in beslag. De rest van de dag ben je beschikbaar voor je normale werkzaamheden.

Onderdeel 3: Tweede Oefening Huisbezoek
De tweede oefening is qua gelijk opzet aan de eerste oefening. De tweede oefening vindt plaats op een ander dag en op basis van een andere casus.

Het koppel draait nu onderling de rollen om. Zodoende heeft elke deelnemer eenmaal de leidende rol in het gesprek en eenmaal de waarnemende rol tijdens het huisbezoek.

Omvang
Onderdeel 1:     1 dagdeel – theorietraining
Onderdeel 2:     1½ uur – oefening 1
Onderdeel 3:     1½ uur – oefening 2

Waar en wanneer
Onderdeel 1:     dinsdag 2 november 2021 (13:00 – 16:00)
Onderdeel 2:     woensdag 3 november 2021
Onderdeel 3:     donderdag 4 november 2021

De training vindt plaats op een centrale plaats in Noord Nederland.

Kosten
€ 1.250 per persoon exclusief BTW
Dit is inclusief inzet docent en acteur, trainingslocatie, materiaal en oefeningen in een echte woning.

Meld je nu aan voor de praktijktraining huisbezoeken