Training huisbezoeken

Achtergrond, doel en doelgroep
Voor het bepalen van het recht op uitkering wordt gekeken naar het inkomen en vermogen van alle inwonende familieleden en aanverwanten in de eerste graad. Zij ontvangen samen één gezinsuitkering. Met de invoering van de gezinsuitkering en de huishouduitkeringstoets is het voor gemeenten van groot belang om te bepalen wie er daadwerkelijk verblijven op een bepaald adres. Een van de mogelijkheden om de woonsituatie te checken is via het zogenaamde onaangekondigd huisbezoek.

SHMC kan een praktijkgerichte training huisbezoeken voor uw medewerkers verzorgen. Deze training is geschikt voor consulenten, klantmanagers en fraudecontroleurs c.q. handhavers.

Modulair maatwerk
De volledige training kan bestaan uit meerdere onderdelen. U heeft niet alle onderdelen in te zetten. De onderdelen zijn samenhangend opgesteld en modulair in te zetten. Theorie, casuïstiek en vaardigheden bepalen de inhoud van deze training. De training is maatwerk.

 • Wij doen een uitgebreide intake;
 • Wij inventariseren de persoonlijke leerdoelen;
 • Wij inventariseren de wensen van uw organisatie;
 • Wij maken gebruik van uw eigen protocol huisbezoeken, indien aanwezig;
 • Op uw verzoek krijgen bepaalde programmaonderdelen een juist meer of minder prominente rol.

Gespecialiseerde docenten
Docenten gespecialiseerd in handhaving en communicatie verzorgen deze training. Voor het oefenen van gesprekken en huisbezoeken wordt een actrice ingezet.

Programma

Briefing (1½ uur)

 • Plenaire korte instructie
 • Korte uitleg over regels, rechten en verplichtingen tijdens huisbezoeken
 • Uitreiking casussen aan de deelnemers (in tweetallen)
 • Uitreiking tijdschema. Wanneer moet welk tweetal op huisbezoek? De rest van de dag zijn de deelnemers gewoon beschikbaar voor het dagelijkse werk. Deze training vraagt van de deelnemers dan ook minimale inzet. Het effect is echter maximaal.

Praktijkoefening huisbezoek (1½ uur per tweetal)

 • In een echte woning die volledig is ingericht
 • Gesprek met de klant (acteur)
 • Alles aspecten van het huisbezoek komen aan de orde:

– Legitimatie
– Het binnentreden
– Het gesprek en de gesprekstechnieken
– Het waarnemen in de woning
– Het samenwerken met de collega

 • Docent(en) kijken live mee
 • Na afloop direct feedback van de docent(en)
 • Aparte casuïstiek voor doelgroepen inkomen, werk en/of zorg.

In company
Deze cursus verzorgen wij bij u in huis. Voor de theoriedelen kunnen lokalen / kamers in uw eigen organisatie gebruikt worden. Voor het huisbezoek gebruiken wij een ingerichte woning (bijvoorbeeld een vakantiewoning).