Actualiteitentraining Jeugdwet

Achtergronden
Als Jeugd- en Gezinsprofessional is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen en aandachtspunten rondom de Jeugdwet.

Sinds jaar en dag verzorgen wij daarom actualiteitentrainingen voor medewerkers in het Sociaal Domein. We doen dit onder andere via de door SHMC georganiseerde voor- en najaarstraining. Omdat het via beperkingen van de coronamaatregelen nog niet mogelijk is om een grootschalig congres te organiseren kiezen we dit jaar voor kleinschaligere en gerichtere actualiteitensessies.

SHMC verzorgt onder andere een actualiteitentraining over de Jeugdwet.

Doelgroep
De actualiteitentraining over de Jeugdwet is specifiek bedoeld voor medewerkers die dagelijks werken met de Jeugdwet zoals consulenten, regievoerders, toezichthouders, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Doel
Het doel van de actualiteitendag is om de professional bij te scholen en te praten over de ontwikkelingen in het eigen vakgebied.

Methodiek
De actualiteitentraining kent een voorlichtend en interactief karakter. De docent neemt je mee in de actualiteiten omtrent het specifieke vakgebied en gaat daarbij vooral in op de invloed die juridische kaders hebben op je eigen rol en functie.

Programma
Tijdens de actualiteitentraining over de Jeugdwet komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De afbakening van de Jeugdwet
  • Je rol en verantwoordelijkheden als Jeugd- en Gezinsprofessional
  • Taken en rollen met betrekking met de burger
  • Het ‘pettenvraagstuk’; Als regisseur 1 gezin 1 plan werk je soms vanuit de Jeugdzorg en soms vanuit de Jeugdwet. Vanuit beide rollen heb je te maken met specifieke wetgeving rondom het beroepsgeheim, de beroepscode en het uitwisselen van persoonsgegevens.
  • 10 vuistregels AVG
  • Kinderrechtenverdrag

Docent
De docent tijdens deze actualiteitentraining is Sharon Jongsma. Sharon is een fulltime coach, counselor, gecertificeerd communicatietrainer en praktijkleider in het brede sociale domein. Sharon is gespecialiseerd in de Jeugdwet en dan met name in de gespreksvoering en in de morele en praktische dilemma’s waar je als professional mee te maken hebt. Vanuit haar ervaringen uit de praktijk weet Sharon haar trainingen bijzonder goed te vertalen naar de praktijk van alle dag.

SKJ
De actualiteitentraining Jeugdwet is door het SKJ geaccrediteerd voor 6,50 registerpunten.

Waar en wanneer
De actualiteitentraining vindt plaats op donderdag 15 december van 9:00 – 16:00 uur.
De actualiteitentraining vindt plaats in Van der Valk Drachten.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 320 per persoon. Het tarief is exclusief BTW.

Combineren?
Behalve over de Jeugdwet verzorgen wij dit najaar ook actualiteitentrainingen over de volgende onderwerpen:

12 oktober Actualiteiten nieuwe wet inburgering
19 oktober Actualiteiten Participatiewet
26 oktober Actualiteiten Wmo

Doe je als individuele deelnemer aan 2 of meer van deze actualiteitentrainingen mee, dan bieden wij een korting van 10% op de deelnameprijs.

In-company
Wilt u met uw hele team de actualiteitentraining volgen? Uiteraard kunnen we dit dan ook in-company verzorgen. We brengen u graag een vrijblijvende en op maat gemaakte offerte uit.

 

Meld je nu aan voor de Actualiteitentraining Jeugdwet